WORD VRIEND VAN HET GILDE

Het Schuttersgilde St. Antonius Abt te Mook, bestaat uit een actieve groep Gildeleden die zich profileren binnen en buiten de gemeente Mook en Middelaar. Vanuit de gemeenschap is er zeker sympathie voor de oudste vereniging in Mook. De stap om lid te worden is echter vaak groot. Om iedereen toch de gelegenheid te bieden te helpen bij het in stand houden van dit eeuwenoude immateriële historisch erfgoed, heeft het Gilde begin 2020 besloten tot oprichting van de:

VRIENDEN van het Schuttersgilde St. Antonius Abt te MOOK

Wie VRIEND wordt van het Gilde, krijgt een Vriendschaps-Oorkonde van het Gilde.

Verder wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van het Gilde d.m.v. het jaarprogramma waarin o.a. staat vermeld het jaarlijkse Koningschieten, Gilde dagen en natuurlijk de vrienden van het Gilde dag.

Eenmaal per jaar wordt er een dag georganiseerd voor alle VRIENDEN. Die dag zullen demonstraties vendelen gegeven worden onder begeleiding van Trom en Klaroen en eenieder kan meedoen aan het kruisboog, luchtgeweer en het traditionele geweer schieten op de Wip. Ook voor een hapje en een drankje wordt die dag gezorgd.

Voor 50 euro per jaar bent u VRIEND van het Schuttersgilde St. Antonius Abt te Mook. Uw financiële bijdrage is zeer welkom voor het behoud van het Gilde. Belangrijker is de betrokkenheid bij het Gilde die U door deze bijdrage uitdraagt.
Informatie kan desgewenst worden opgevraagd via info@schuttersgildemook.nl.

Het aanmeldingsformulier, dat u kunt downloaden onder deze tekst, kan worden verzonden of afgegeven aan het secretariaat van het Gilde, t.n.v. W. Vink, Generaal Gavinstraat 56, 6585WP Mook.
Of naar het mailadres info@schuttersgildemook.nl

U kunt ons ook via onderstaand formulier bereiken.
Na invulling en nadat u op verzenden hebt geklikt nemen wij contact met u op.

WORD VRIEND VAN HET GILDE

Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters/Roepnaam
Firma(indien van toepassing)
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon nr.
Email adres Doormiddel van deze ingevulde formulier wens U toe te trede tot de “Vrienden van het Schuttersgilde St. Antonuis Abt te Mook”
Akkoord U gaat ook akkoord met het privacybeleid van het Gilde(deze is evt. op te vragen bij ons secretariaat)
Datum