Historie

 

Het schuttersgilde in Mook is de oudste vereniging die in dit Noord-Limburgse dorpje nog bestaat. Het schuttersgilde is heropgericht in 1649 en dit is terug te vinden in het in die tijd geschreven "Memoryboeck" wat sinds een aantal jaren in het bezit van het gilde is. Dit betekend ook dat het schuttersgilde in Mook al voor dit jaartal aktief moet zijn geweest. Vermoedelijk is het Mookse gilde al ontstaan rond 1450 nadat in Kleef (Dld) de St. Antoniusbroederschap werd opgericht. Over deze periode is helaas niets bekend Het gilde had in die tijd al een verbintenis met de katholieke kerk. Vermoedelijk is dit stuk historie door oorlogen of bijvoorbeeld brand  en natuurgeweld verloren gegaan. Van de heroprichting getuigen een tiental artikelen in het bovengenoemde boek. Hierin staat onder andere dat ook vrouwen worden toegelaten wat voor die tijd al uniek was. Eveneens uniek in die tijd was dat het het gilde open stond voor iedereen. In 1650 is bijvoorbeeld ene Willem Jansen van Wassenburg lid geworden en hij was geen katholiek maar gereformeerde religie. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt in arme of rijke afkomst. Molenaar of landheer, iedereen staat binnen het gilde op gelijke voet.

(Foto uit memoryboeck)

Het schuttersgilde in Mook kent dan ook een rijke historie en is niet meer weg te denken uit het dagelijks bestaan van het dorp Mook. Mook hoorde in vroeger tijden tot het land van Kleef. De Jongste koning ooit was Wolter Gottfried van Nijvenheim. Hij was van Duitse komaf, slechts 16 jaar jong en werd koning in 1684. In 1726 is hij overleden en begraven in Gennep. Een portret van hem hangt in de raadzaal van het gemeentehuis in Mook. Het Gilde is in het bezit van een replica hiervan.

(Foto: Wolther Godfried Van Nyvenheim)

Dat het gilde een rijke geschiedenis kent blijkt ook uit het Koningszilver wat nog steeds met zorg wordt bewaard. Het oudste zilverschild dat in het bezit is van het Gilde stamt uit 1680 en was van Hendrik Robbers.

Dit is slechts een kleine greep uit de geschiedenis van het gilde zoals die boven tafel is gekomen door de jaren heen. Het mag duidelijk zijn dat het sterk verweven is in de geschiedenis van Mook en omgeving.

 

schuttersgilde St. Antonius Abt. alle rechten voorbehouden.

Laatst bijgewerkt: 04 oktober 2013.